Eric Björcks almanacka 1832

Antikvariatsbesök blir ofta givande – på ett eller annat sätt. För några år sedan fann jag vid ett sådant besök en almanacka i storleken 9 gånger 10.5 centimeter, utgiven av Kungliga Vetenskapsakademien för året 1832. Almanackan är bearbetad på så sätt att ägaren försett den med ett tapetliknande marmorerat omslag samt interfolierat den med vattenstämplat kvalitetspapper. Almanackan innehåller åtskilliga intressanta anteckningar och har enligt en namnteckning på pärmens insida tillhört Eric Björck. Almanackan – som alltså ännu är i min ägo – kommer att skänkas till Vardagstrycket vid tiden för denna bloggs publicering.

Almanackans första anteckning rör Karl XIV Johans resa till Norge;

”Den 19 July anträdde Hans Maj:t C. J. sin resa till Norrige och under ditresan lade han hörnsten till Carlsborgs Fästninge (Wanäs). Den 1 oktober hemkom Hans Maj:t beledsagad ifrån Horns tull af stadens Borgerskap till häst – efter Skeppsbron till slåttet kl. 9 e.m.” Anteckningarna fortsätter;

”Den 6 Nov. var en ovanligt gran Elimenation vid Gustaf II Adolphtorg samt vid Kasärerna”. Det var alltså 200-årsminnet af slaget vid Lützen som firades. Eric Björk skriver vidare;

”I Wår planterades trän vid Norrbro Rundel och i July månad uppsattes ett jernstaket omkring m:m; Den 18 aug. öppnades till almän Promenad. – I Septemb. blef västra sidan af  Lejonbacken färdig”.

Dessa händelser är naturligtvis kända från andra källor men anteckningarna vittnar ändå något om Eric Björcks intressen samt om hans känsla för detaljer. Almanackan innehåller några liknande anteckningar men fortsättningsvis handlar de mest om Eric Björks egen person, hans arbete, breven till fadern och om skråsammankomsterna. Vid ett sådant tillfälle, när skråsammankomsten avslutades med en fest, noterar han i almanackan att han kommit hem först klockan 2 på natten. Hans arbete berörs på ett flertal sidor. Det rör sig om fragmentariska noteringar men Eric Björk förtecknar också på en sida i almanackan de drickpengar som han mottagit under året. Av dessa och av andra noteringar framgår att han har varit tapetmakaregesäll. Det skulle säkert vara möjligt att via husförhörslängderna för Stockholms stad komma Eric Björk ännu lite närmare men detta får bli en senare uppgift.

Han besökte Operan regelbundet. En tanke är att det inte bara var musiken som roade honom utan även scendekorationerna, vilka väl inte låg så värst långt ifrån tapetmakeriet. Under året 1832 läste Eric Björck omkring 20 romaner. Dessa finns prydligt förtecknade på ett par sidor i almanackan. Alla titlar följs av siduppgifter – här ett axplock;

”Lästa Romaner m.m. 1832.

Arved Gyllenstierna. Romantisk berättelse från C XII:s tidevarf. 306 sid

Samling af skeppsbrott, af Deperthes. 1:sta del. 287 sid.

Italienaren eller ruinerna vid Paluzzi – första del. 220 sid.

Kärlekens barn eller den svarta klippan i 2:ne del. 1:ta del. 159. 2:ra 84 sid”

Almanackan upptar en årssammanställning av Eric Björcks utgifter under året vilken har ett stort kulturhistoriskt värde. I övrigt finns ett antal uppgifter om väderleken och som tidigare nämnts, uppgifter om brev till och från fadern samt uppgifter om utförda arbeten. Eric Björck mottog också försändelser från fadern, modern och från systern. En av dessa innehöll;

Af Far, mor och syster.

Mars 12. Med Sara Lundwall. 1 sjorta. 1 snytnäsduk och tråd och stoppgarn”

Eric Björck bör 1832 ha varit en helt ung man – kanske var han född omkring år 1800. Som gesäll var han väletablerad inom skrået. Han har varit arbetsam, haft sinne för sin ekonomi och hållit kontakt med sin släkt via brev och mottagna försändelser. Han har läst mycket och bevistat operaföreställningar. Mycket mer vet vi inte om honom. Kanske blev Eric Björck så småningom en framstående mästare inom sitt yrke och som sådan satt spår i konstlitteraturen? Jag har inte efterforskat den saken. Blev han inte det så är de spröda noteringarna i en almanacka från 1832 det enda vi i dag vet om honom.

Blivande placering: KB Vardagstryck Almanackor

Det här inlägget postades i Vardagstryck och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.