Ammebesiktningskontor

Vad är nu detta? Utdrag ur en förordning från 1763 rörande ”Amme-Besigtnings-Contoiret”.  Det måste ju ha handlat om besiktning av kvinnor som önskade tjänstgöra som ammor.

Bruket av ammor var som vanligast under 1700- och 1800-talen. Bl.a. i England och Frankrike var det vanligt att barnen skickades bort från sina familjer för att ammas på landsbygden. I Sverige verkar detta dock ha varit ovanligt. Här anställdes amman oftast i barnets föräldrahem.

Ammebesiktningskontoret i Stockholm tycks ha varit den enda inrättningen i Sverige i sitt slag som drevs i offentlig regi. Byrån besiktigade och förmedlade ammor till stadens borgerskap och aristokrati, under 1800-talet även till Allmänna barnhuset.  (Källa: Ammor och barnafödande i Malmö 1750-1850/Viking Mattsson. Artikel i: Scandia: Tidskrift för historisk forskning, vol 46, N2, 1980)

Uppgifterna på den sista sidan här nedan rör en ogift kvinna som ”Till underdånigste åtlydnad af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning af d. 3 Maji 1763, anmälte sig” till ”Amme-tjenst”. Kvinnan var då 26 är gammal och hade fyra månader tidigare fött ett barn ”som var en gosse, hvilken upgifves lefva”.

Kontoret låg på Fredsgatan 4 i Stockholm, i anslutning till det Allmänna barnbördshuset. Var det kanske där hon födde sitt barn?

Förordning2

Bilderna är tagna ur en och samma trycksak som återfinns på avdelning: Diverse äldre småtryck, Barnbördshus.

Det här inlägget postades i Vardagstryck och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.