Trivialskolan i Nyköping år 1777

I Vardagstryckets samlingar finns avdelningen Undervisning som till en stor del består av elevkataloger och redogörelser från olika svenska skolor och universitet. En skolform som länge skulle bestå var trivialskolan och från åtskilliga av dessa skolor finns elevkataloger från sent 1700-tal och framåt.

Trivialskolan var ett slags lägre lärdomsskola och en föregångare till gymnasiet. Den var uppdelad i fyra klasser plus en femte, en mera praktiskt inriktad klass – apologistklassen, där man studerade skrivning och matematik för att förbereda sig för yrken inom kanske främst handel och hantverk. Eleverna vid de fyra övriga klasserna studerade ”trivium”, det vill säga grammatik, logik och retorik och åtskilliga i dessa klasser hade prästyrket som slutmål. Latinstudier var ett dominerande inslag i undervisningen. 

Eleverna – alltid pojkar – var vanligtvis mellan tio och tolv år vid inträdet. Meningen var att man skulle genomgå de fyra klasserna på lika många år men då åtskilliga elever kom från bondehem där man periodvis krävde deras närvaro i jordbruket kunde studietiden vid trivialskolan utsträckas väsentligt. 

I Nyköping fanns en fullständig trivialskola med en apologistklass redan 1652. Efter den förödande stadsbranden 1665 beslutades att ett nytt skolhus skulle uppföras. Det stod färdigt 1668 och låg nära Sankt Nikolai kyrka. Efter det att ryska trupper 1719 bränt ner hela staden uppfördes ett nytt skolhus 1723 ungefär på platsen för det gamla – men detta skolhus höll låg standard. 

En av de mera dugliga och färgstarka prästerna i Nyköping hette Jacob Serenius (1700-1776). Serenius, som sedermera blev biskop i Strängnäs, arbetade under början av 1760-talet ivrigt för att ett nytt modernare skolhus skulle byggas. Detta uppfördes på en bergknalle på platsen för nuvarande Nicolaiskolan, ett hundratal meter från kyrkan. Skolan invigdes den 30 november 1763 och var egentligen en om- och tillbyggnad av den Ehrencreutzka klädesfabriken. Invigningen på ”Skolberget” bevistades av en stor del av Nyköpings övreståndspersoner inklusive riksrådet och presidenten i Bergskollegium, greve Nils Adam Bielke från Tureholm. Man gick i procession från stadens rådhus och möttes vid skolan av elever och lärare. Ovanför skolporten fanns nu en skylt med en latinsk inskription som i översättning löd; ”Detta hus är helgat åt Gud och de ädla vetenskaperna”.

Skolmatrikeln för vårterminen år 1777 upptar 75 elever i de fyra klasserna samt 28 i apologistklassen. Jag återger de fyra första sidorna. Intressant nog är fädernas titlar angivna. Det framgår att eleverna främst kom från hantverks- och bondemiljöer. Andra yrken som förekommer i matrikeln är; rådman, pastorsadjunkt, frälseinspektor, gästgivare, stadskassör, hovrättsråd och andra. Åtskilliga av pojkarna har varit bosatta i sina familjehem i Nyköping men en stor del av dem har varit inackorderade i staden. Pojkar från aristokratiska miljöer saknas i matrikeln. Dessa undervisades i regel i hemmet av en informator.   

Samuel Ödman har skildrat sin tid vid Växjö skola och gymnasium som han lämnade 1768. Han skriver på tal om de inackorderade djäknarna och gymnasisterna att mindre bemedlade borgare i staden upplät en eller två kammare – så kallade djäknestall – i sina boningshus åt inackorderade skolpojkar. Samuel Ödman nämner fyra djäknar i varje kammare och två i varje säng. Man levde på påsamat och avgifterna för undervisning, ved och annat belöpte sig till åtta daler silvermynt per termin. Av dessa fick rektor två, adjunkten 2, login kostade två och de övriga två dalerna användes till ved och handpenningar. Husförhörslängderna för periodens Nyköping är bevarade och dessa och andra handlingar skulle sannolikt kunna belysa dessa skolpojkars liv ytterligare. Fadersuppgifterna i matrikeln har ju också en genealogisk räckvidd.

Litteratur:
Indebetou, Harald Otto., Nyköpings minnen 1-3. Nyköping 1874.
Ödman, Samuel., Hågkomster från hembygden och skolan. Lund 1830. (Senare upplagor finns.)

 

Det här inlägget postades i Vardagstryck och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.