Dags att deklarera

Snart är det dags att göra rätt för sig igen. Senast 5 maj ska årets inkomstdeklaration vara inlämnad. Men det här med skatter är ju inget nytt påfund. Så länge staten har funnits har vi också haft skatter. Nedanstående exempel är en bevillning – ursprungligen en extra skatt som togs ut under en viss tidsperiod när staten hade särskilda behov av inkomster, men som med tiden kom att ses som permanenta skatter.

Det är 1734 och Sweriges Rikes församlade Ständer kommer fram till att trots att Wår Allernådigste Konung och herre (Fredrik I) igenom en försichtig och hälsosam Styrelse och Hushåldning i mångahanda måtto på det högsta sökt Rikets och Wårt kiärä Fäderneslands wälfärd / upkomst och förkofring at befrämja… så råder det ändå en beklaglig brist på medel samtidigt som rikets försvar oundvikligen behöver stärkas.

Sweriges Rikes Ständers Bewillning 1734Sweriges Rikes Ständers Bewillning 1734:  sida 2, sida 3, sida 4, sida 5, sida 6, sida 7, sida 8, sida 9, sida 10, sida 11, sida 12, sida 13, sida 14.

Pengarna skulle endast användas till att stärka försvaret:

Wij hafwa beslutit / at denna extraordinarie penningehjelpen / til inga andra utgiffter skall nyttjas / än endast och allena til Skiepsbyggningar / reparationer och alla sådana förnödenheter / som til Krigsmacktens och Fästningarnes uprättande och i Stånd sättiande fordras…

Samtidigt som denna nya avgift beviljades, avskaffades några andra avgifter:

…och således at de wid sidsta Riksdag giorde bewillningar / såsom nya Bränwins Accisen, Styfkiortel och Wagns afgiffterne med detta åhres slut uphöra.

1734 var också året då Johan Mathesius anställdes som finsk translator vid kanslikollegiet. Nedan kan du se den finskspråkiga versionen av samma bevillning. Det verkar ha blivit ett tryckfel på framsidan. Det står: Prändätty…Henr. C. Nerckellin Leskeldä. (Tryckt hos…Henr. C. Nerckells änka.) Henrik Christofer Merckell hette tryckaren, vars änka Vilhelmina Indebetou ärvde verksamheten efter hans död 1730. (Källa: Klemming, G.E. (1871). Försök till historia om Sveriges boktryckerier. Norstedt.)

Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus 1734Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus 1734: sivu 2, sivu 3, sivu 4, sivu 5, sivu 6, sivu 7, sivu 8, sivu 9, sivu 10, sivu 11, sivu 12

Trycksakernas placering på Vardagstryck:
Statsrätt. Bevillningar.

Det här inlägget postades i Vardagstryck och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.