Författararkiv: Dag Hermfelt

Spår efter August Strindberg i Vardagstryckets samlingar

Mellan åren 1874 och 1882 arbetade August Strindberg som extra ordinarie amanuens i Kungliga biblioteket. Bibliotekets lokalbyte från slottet till den nyuppförda byggnaden i Humlegården skedde sent på året 1877. I Kungliga bibliotekets årsberättelse för 1878 beskrivs bibliotekets flyttning till … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Spår efter August Strindberg i Vardagstryckets samlingar

Trivialskolan i Nyköping år 1777

I Vardagstryckets samlingar finns avdelningen Undervisning som till en stor del består av elevkataloger och redogörelser från olika svenska skolor och universitet. En skolform som länge skulle bestå var trivialskolan och från åtskilliga av dessa skolor finns elevkataloger från sent … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Trivialskolan i Nyköping år 1777

Lite adelsgenealogi speglad i Vardagstryckets samling av sorgbrev

Vardagstryckets samling av sorgbrev är imponerande. Naturligtvis förändras deras utseende något över tiden. För den första hälften av 1800-talet rör sig om tryckta tillkännagivanden med titel och namn på den döde eller döda. I trycket anges dödsdag och ofta också … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Lite adelsgenealogi speglad i Vardagstryckets samling av sorgbrev

Ett par bokauktionskataloger – 1822 och 1845

Under min tid på Bibliotekshögskolan i Borås kunde jag, trots en oftast skral ekonomi, som vanligt inte avhålla mig någon längre tid från antikvariatsbesök. På ett antikvariat i Göteborg fick jag en vårdag 1981 vittring på ett exemplar av Anders … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ett par bokauktionskataloger – 1822 och 1845

Eric Björcks almanacka 1832

Antikvariatsbesök blir ofta givande – på ett eller annat sätt. För några år sedan fann jag vid ett sådant besök en almanacka i storleken 9 gånger 10.5 centimeter, utgiven av Kungliga Vetenskapsakademien för året 1832. Almanackan är bearbetad på så sätt … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Eric Björcks almanacka 1832

Eksjö gästgivaregård, juni 1782

Den som är intresserad av hur man reste och färdades i Sverige i äldre tider, kan i Vardagstrycket göra vissa intressanta fynd. Under avdelningen Kommunikationer finns material som berör alla typer av resande och transporter – här finns inte bara … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Eksjö gästgivaregård, juni 1782

Byggnadsordning efter Växjö brand 1838

Att människor förr levde i ständig skräck för eldsvådor är naturligt med tanke på hur bostäderna uppvärmdes och hur de upplystes. Husen i städerna, som vanligtvis bestod av träbyggnader, låg tätt längs gator och torg och de fruktade stadsbränderna fick … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Byggnadsordning efter Växjö brand 1838

Matsedel 1873

Måndagen den 12 maj 1873 kröntes Oscar II och hans gemål Sofia till kung och drottning över Sverige och Norge i storkyrkan i Stockholm. Huvudofficiant var ärkebiskop Anton Niklas Sundberg och kung Oscar var högtidligt placerad på drottning Kristinas silvertron. … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Matsedel 1873

Carl den XII:tes likprocess

I en framskjuten tranché i Fredrikshald, aftonen den 30 november 1718 ”Det war nu den olyckeliga stunden för handen som giorde slut på altsammans. Knapt en half Fiärendels timma, hade iag i bland de flere som wore tilstädes, stådt wid, och … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Carl den XII:tes likprocess

19 december – Julveden är huggen före Tomasmässa

Att hugga julveden före Tomasmäss får nog anses vara en klok sed. Vedhuggning var ju en allmän del av julbestyren långt fram i vår egen tid även om övriga julseder växlat över tid och rum. Veden måste först torka – … Läs mer

Publicerat i Vardagstryck | Etiketter , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för 19 december – Julveden är huggen före Tomasmässa